Reglement “De 14 van Velddriel”

Inschrijven:
Inschrijven kan tot 30 oktober. De inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is betaald.

Op het inschrijfformulier moet het adres en telefoonnummer staan van de teamleider alsmede zijn/haar geboortedatum. Hij/zij is de contactpersoon. Inschrijfkosten per team zijn 30.00 Euro. Extra quizboeken kosten 5.00 Euro per exemplaar.

TELEFONISCH CONTACT MET ORGANISATIE VINDT UITSLUITEND PLAATS VIA TEAMLEIDER!

In verband met te maken kosten, doen we niet aan restitutie. 

Aantal deelnemers per team:
Het aantal deelnemers per team is onbeperkt, maar een team MOET uit MINIMAAL 6 personen bestaan want anders kunnen de opdrachten niet goed worden uitgevoerd. Daarbij is het VERPLICHT dat de teamleider minimaal 16 jaar is en in Velddriel WOONT…óf de teamleider moet minimaal vijf jaar in Velddriel GEWOOND hebben (hij/ zij hoeft er dus niet geboren te zijn).  Je dient ook een naam voor je team te verzinnen. Ook willen we een foto ontvangen van je team. Deze stuur je uiterlijk 3 november 2024 voor het einde van je speeltijd via mail naar (vergeet niet je teamnaam te vermelden) dqde14@gmail.com (Ben je te laat dan volgen er sancties)

Bij deelname/ inschrijving geeft het team automatisch toestemming dat de groepsfoto en ander beeldmateriaal wat gemaakt wordt in het kader van opdrachten en tijdens de quiz, door de organisatie gebruikt mag worden voor publicatie. 

Hulplijnen: 
Tijdens het beantwoorden van de vragen en de opdrachten mogen alle hulpmiddelen worden ingezet, mits de vraag anders aangeeft. Internet, boeken, vrienden, telefoon, encyclopedie, woordenboek, calculator enzovoort. Het aantal personen ingezet als hulplijn is onbeperkt. 

Geheime opdracht:  
Ieder team moet twee personen beschikbaar stellen voor de geheime opdracht. Deze is uit te voeren op een nader bekend te maken locatie. Voor het uitwerken van deze geheime opdracht heb je maximaal één uur, tenzij anders wordt vermeld. Meer informatie volgt op de speelavond.

Veiligheid:  
Deelnemers, die het dorp in moeten om opdrachten op te lossen of om vragen beantwoord te krijgen: Volg altijd de verkeersregels en zorg dat je goed zichtbaar bent, het is al vroeg donker. Zorg desnoods voor hesjes en/of verlichting op het lichaam. Denk altijd  aan je veiligheid bij het uitvoeren van opdrachten, klim nergens op of ga niet met je hele team aan een boom hangen voor een foto. Doe geen risicovolle dingen voor een opdracht.

Doe-opdrachten: Je mag de teamleden wisselen, en indien aangegeven bij de doe-opdracht mag je uitbreiden met teamleden. Dus maximaal 4 teamleden of meer indien de opdracht dat vereist.

Vragenlijst:  
Op de dag van de dorpsquiz kan de teamleider zich bij de aangegeven locatie in Velddriel melden, waar de spelboekjes worden uitgedeeld. Het tijdstip wordt ruim vooraf bekend gemaakt.

  • Het antwoordenboek moet op de aangegeven tijd, maar in ieder geval vóórdat de speeltijd is verstreken worden ingeleverd.
  • ​Ben je te laat dan heb je pech en lig je uit de race.
  • ​Alleen originele spelboekjes worden geaccepteerd, géén kopieën! Ook de eventuele extra exemplaren moeten terug.
  • Zijn antwoorden niet of nauwelijks leesbaar, dan worden hier geen punten aan toegekend.

Uitslag/Prijsuitreiking: 
De datum en locatie van de uitslag wordt nog bekend gemaakt.
Elk team, dient hier (met minimaal 1 ingeschreven persoon) vertegenwoordigd te zijn. De uitslag is bindend en hierover kan niet gediscussieerd worden. 


Aansprakelijkheid: 
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor eventuele negatieve gevolgen voortvloeiend uit deelnemen of organiseren van deze dorpsquiz.
Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.

Uitsluiting van deelname:  
De organisatie van “De 14 van Velddriel” behoudt zich het recht voor om personen of teams uit te sluiten van deelname om wat voor reden dan ook. 
Leden van de organisatie (alsmede zijn of haar inwonende partner zijn uitgesloten van deelname).