Inschrijven kan vanaf 1 mei 2023.
Aanmeldingen worden niet eerder verwerkt.

LEES HET REGLEMENT

De voorwaarden;
– De teamleider dient minstens 16 jaar oud te zijn.
– De teamleider moet in Velddriel wonen. 
– Een team moet uit minimaal 6 personen bestaan. 
– Je dient een foto van je team te maken en te mailen naar dqde14@gmail.com,
dit mag ook nog op de avond zelf.
– De kosten van inschrijving bedragen 25,00 euro per team. 

– extra boekjes kosten € 5.00 per stuk
– Bij uitval of afmelding  vindt geen restitutie plaats.

Met de inschrijving geef je automatisch toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal door de Dorpsraad voor de website en facebookpagina.

Er hoeft niet meer te worden doorgegeven wie je inzet voor de doe-opdrachten en de geheime opdracht. Er mogen maximaal 2 personen voor de geheime opdracht worden aangewezen. Alleen als de opdracht aangeeft dat er meer personen mogen/ kunnen nodig zijn voor de uitvoering  van de opdracht mag je teamleden toevoegen. De teamleden dienen het teamnummer ten alle tijden bij zich te hebben.

Er moeten in elk geval 2  teamleden worden ingezet voor doe-opdrachten, ze mogen echter wel wisselen en het team mag desgewenst het aantal leden welke deze opdrachten uitvoeren verdubbelen naar 4 personen, zij dienen ten alle tijden een teamnummer bij zich te dragen. Één van deze twee (of vier) moet een rijbewijs hebben en de beschikking over een auto/brommer. 

Je moet ook bij inschrijving aangeven welke 2 teamleden beschikbaar zijn voor de geheime opdracht. Naam + nummer.

Na de inschrijving ontvang je een e-mail ter bevestiging en een betaalverzoek voor het inschrijfgeld. Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld.